Projekty

PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ NCN

Rola czynnika transkrypcyjnego FOXO3a we wpływie zearalenolu (a-ZOL i β-ZOL) na indukcję stresu oksydacyjnego i inwazyjność komórek nowotworowych gruczołu krokowego2018/31/N/NZ7/01886

Kierownik projektu : mgr Dominika Habrowska-Górczyńska

Konkurs: PRELUDIUM 16 – ogłoszony 2018-09-14; Przyznana kwota: 210 000 PLN; Rozpoczęcie projektu: 2019-07-11; Czas trwania projektu: 36 miesięcy; Status projektu: Projekt w realizacji.

Ocena wpływu mykotoksyny zearalenonu na metabolizm, stres oksydacyjny i inwazyjność komórek prawidłowych i nowotworowych gruczołu krokowego, z uwzględnieniem roli receptorów estrogenowych w tym procesie. 2016/23/N/NZ7/02510

Kierownik projektu : mgr Karolina Kowalska

Konkurs: PRELUDIUM 12 – ogłoszony 2016-09-15; Przyznana kwota: 99 900 PLN; Rozpoczęcie projektu: 2017-09-21; Czas trwania projektu: 24 miesięcy; Status projektu: Projekt w realizacji.

Deoksyniwalenon, jako induktor stresu oksydacyjnego w komórkach nowotworowych gruczołu krokowego. 2016/21/B/NZ7/02751

Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Wanda Piastowska-Ciesielska

Konkurs: OPUS 11 – ogłoszony 2016-03-15; Przyznana kwota: 1 120 337 PLN; Rozpoczęcie projektu: 2017-02-09; Czas trwania projektu: 36 miesięcy; Status projektu: Projekt w realizacji.

Mechanizm aktywacji czynnika NF-kB w łożyskach kobiet, których ciąża przebiegała z preeklampsją. 2017/25/B/NZ5/01961

Kierownik projektu: dr Agata Monika Sakowicz

Konkurs: OPUS 13; Przyznana kwota: 1 546 000PLN; Rozpoczęcie projektu: 2018-02-21; Czas trwania projektu: 36 miesięcy; Status projektu: Projekt w realizacji.

Nowatorskie nanonośniki polimerowe jako transportery radioizotopów do teranostyki onkologicznej

Kierownik projektu: dr hab. inż. Piotr Krzysztof Ulański

Konkurs: OPUS 17; Przyznana kwota: 1 403 520 PLN;  Projekt realizowany w ramach Konsorcjum: 1. Politechnika Łódzka; Wydział Chemiczny; 2. Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Pracownia Hodowli Komórkowych i Analiz Genomowych; 3. Narodowe Centrum Badań Jądrowych; Ośrodek Radioizotopów POLATOM;

Selektywne wyciszanie genów, jako nowoczesne narzędzie w ocenie zaangażowania angiotensyny II w procesie transformacji endometrium – określenie roli receptora androgenowego w przekaźnictwie sygnału indukowanego AngII. 2013/09/B/NZ4/01365

Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Wanda Piastowska-Ciesielska/Prof. dr hab. Tomasz Ochędalski

Konkurs: OPUS 5 – ogłoszony 2013-03-15; Przyznana kwota: 621 777 PLN; Rozpoczęcie projektu: 2014-02-12; Czas trwania projektu: 36 miesięcy; Status projektu: Zakończony.

PROJEKTY PRZYZNANE PRZEZ MNiSW

Ocena wpływu angiotensyny II i relaksyny-2 na inwazyjność komórek raka gruczołu krokowego w trójwymiarowych modelach in vitro.   NN403208139

Kierownik projektu: dr Kamila Domińska

Konkurs: ogłoszony 2010-09-22; Przyznana kwota: 277 500 PLN; Czas trwania projektu: 36 miesięcy; Status projektu: Projekt rozliczony.

Wpływ folistatyny na metabolizm kostny i wybrane parametry gospodarki hormonalnej.      N N401 457838

Kierownik projektu: mgr inż. Anna Ewa Gajos-Michniewicz

Konkurs: ogłoszony 2009-07-31; Przyznana kwota: 50 00 PLN; Czas trwania projektu: 24 miesiące; Status projektu: Projekt rozliczony.

Ocena możliwości wykorzystania Angiotensyny II i organicznych związków selenu jako czynników antyproliferacyjnych i proapoptotycznych w liniach komórkowych hormononiezależnego raka prostaty. NN404107733.

Kierownik projektu: dr Agnieszka Piastowska

Konkurs: ogłoszony 2007-01-30; Przyznana kwota: 277 500 PLN; Czas trwania projektu: 36 miesięcy; Status projektu: Projekt rozliczony.

PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

Ocena odpowiedzi komórkowej na uszkodzenie DNA indukowane przez stresu oksydacyjnego wywołany ksenobiotykami, hormonami steroidowymi oraz peptydami.

Ocena mechanizmów molekularnych towarzyszących zmianie mineralizacji tkanki kostnej indukowanej manganem, miedzią i wspomaganej genisteiną.

 

MŁODY NAUKOWIEC

Ocena wpływu wybranych peptydów z rodziny angiotensyn na adhezję, migrację i rozprzestrzenianie się komórek raka gruczołu krokowego.