GRUPY TEMATYCZNE

Angiotensyna i relaksyna w patogenezie i progresji nowotworów hormonozależnych i hormononiezależnych.

Ocena mechanizmów molekularnych towarzyszących zmianie mineralizacji tkanki kostnej indukowanej makro i mikroelementami oraz wspomaganej ksenobiotykami.

Ksenobiotyki, mykotoksyn, fitoestrogeny – ocena zaangażowania w indukowanie zmian w komórkach prawidłowych i nowotworowych (w tym w uszkodzenia DNA indukowane przez stres oksydacyjny).