Koło Naukowe

Studenckie Koło Naukowe

Studenckiego Koła Naukowego „Laboratory of Cell Cultures Students Association (LoCCSA)” przy Pracowni Hodowli Komórkowych i Analiz Genomowych, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi